INGER JEDENBERG

Olja

Inger målar med olja, små tavlor och en del större, har haft en paus under pandemin men kommer tillbaka till hösten.
Målar gärna abstrakt, men hon vill att betraktaren ska kunna hitta någon känsla eller något motiv i konstverket

Kopia av INGER JEDENBERG x.png