top of page
  • konstfabrikenhedef

Kan man som konstnär skapa tavlor efter andras tankar om en bild?

Updated: Jun 30


Konst- och inspirationsföredraget BILDRÖR

Av och med Mattias Christenson


I konstprojekt Bildrör utforskade konstnären och reklamaren Mattias Christenson det. 144 personer kontaktades via brev med en fråga om ett motiv att måla. Några av de 35 som svarade var Gustav Fridolin, Bodil Jönsson, Stellan Skarsgård, Babben Larsson, Claes Eriksson och Peter Harryson. Resultatet blev både en konstutställning och en bok. Kom och hör om tankarna bakom projektet och se motiven.Föredraget är kostnadsfritt med då antalet platser begränsade behövs föranmälan till vår samarbetspartner Studieförbundet Vuxenskolan.


Välkommen till Konstfabriken i Hedefors, 2 maj kl 18.30.

12 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page