top of page
  • konstfabrikenhedef

Kom häng med oss!Konstfabriken i Hedfors bjuder in konstnärer i Lerum och häromkring att tillsammans med våra medlemmar delta i höstens start-up-utställning.Utställningen äger rum i Konstfabrikens Galleri på Hedefors bruk den 2 och 3 september 2023.

Vi tänker att alla har med sig en målning var (mått max 50x70 cm).

Anmäl dig på sms till 0705 183780 eller konstfabriken@gmail.com.

Betalning 50 kr till Konstfabriken på bankgiro 5640-4825 eller Swish 123 077 9694 senast den 20 augusti 2023.

34 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page